Jubileusz powstania OSP Barkowice. Jednostka ma już 100 lat [Foto]

dsc_064_20240602-104731_1
UG Sulejów

100. rocznica powstania każdej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to zawsze święto dla mieszkańców danej miejscowości. W sobotę, 1 czerwca 2024 roku ten wspaniały jubileusz celebrowano w Barkowicach. Z tej okazji wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom. To była także doskonała okazja do przypomnienia historii tej jednostki, która jest centrum społeczno-kulturalnym miejscowości.

Po mszy polowej, celebrowanej przez proboszcza Zbigniewa Dawidowicza, poświęcono okolicznościową tablicę, którą umieszczono na pomniku przed remizą. Następnie druh Paweł Baliński, naczelnik OSP Barkowice i dowódca uroczystości zameldował rozpoczęcie uroczystego apelu nadbrygadierowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Karczowi, prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Najpierw strażacy wciągnęli flagę na maszt, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, następnie minutą ciszy oddali hołd wszystkim zmarłym strażakom, którzy zginęli na służbie.

Najważniejszym punktem tej wyjątkowej uroczystości było wręczenie odznaczeń. Najpierw druh Tadeusz Karcz przypiął do sztandaru OSP Barkowice Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a następnie na mocy uchwał prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, odznaczył kilku druhów tamtejszej jednostki.

  • Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: druh Henryk Szkatulski oraz druh Jakub Warych,
  • Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: druh Sławomir Szczur oraz druh Hubert Rolka,
  • Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: druh Rafał Stańczyk i druh Arkadiusz Orzechowski,
  • odznakami Strażak wzorowy zostali wyróżnieni: druh Jan Wawrzynkowski oraz druk Krzysztof Chudy,
  • odznaki Honorowe Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego wręczono: druhowi Grzegorzowi Stańczykowi, prezesowi OSP Barkowice, druhowi Pawłowi Balińskiemu, naczelnikowi OSP Barkowice oraz druhowi Stanisławowi Kowalskiemu, reprezentującemu OSP Zalesice.


Na scenie wszystkim wyróżnionym pogratulowali również: poseł Grzegorz Lorek, Piotr Łączny, starosta piotrkowski. Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a także starszy brygadier Jan Mielczarek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim i Mieczysław Lec, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sulejowie.

- To wielka duma móc uczestniczyć w tak zacnym jubileuszu. Każda jednostka OSP w samorządzie to jest bardzo ważna instytucja i bardzo ważny element jej istnienia. Każda rocznica jest wielkim świętem. OSP w Barkowicach rozpoczęła swoją działalność sześć lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Przeszli przez czas wojny, czas kryzysu, komunizmu, okres budowania państwowości i przetrwali – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W służbie ludziom trwają nadal. Chciałam wyrazić najgłębszy szacunek dla całej braci strażackiej za to, że nie tylko służycie, ale jesteście niezbędnym i bardzo istotnym elementem integracji lokalnej społeczności- powiedziała Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, która objęła to wydarzenie honorowym patronatem.

Oprócz wymienionych gości, wszystkim młodszym, jak i starszym strażakom pogratulowali również Małgorzata Terlecka-Maciejewska, która w imieniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wręczyła prezesowi OSP Barkowice list gratulacyjny oraz obraz z wizerunkiem świętego Floriana, a także Alina Błaszkowska-Pałac, radna Rady Miejskiej w Sulejowie oraz sołtys Barkowic.

Kolejnym podniosłym elementem ceremoniału było złożenie ślubowania przez druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Barkowice, którzy kiedyś na pewno godnie zastąpią swoich starszych kolegów, ale już dzisiaj chętnie włączają się w różne inicjatywy, ponieważ ochotnicy oczywiście nie tylko gaszą pożary, ale uczestniczą też w rozmaitych akcjach charytatywnych, pomagając swoim mieszkańcom. Ostatnio razem ze strażakami z Przygłowa zbierali złom, a dochód z tej akcji przekazano na leczenie chorego dziecka. Bez wątpienia to jedna z wyróżniających się jednostek na mapie gminy Sulejów. W tej chwili służy w niej ponad 50 osób, niektórzy już kilkadziesiąt lat.

- Mamy obecnie 48 druhów (w tym osiem kobiet) oraz 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Mamy dwa samochody - lekki marki mercedes, na którym znajduje się pompa niagara oraz star z trzyosiowym napędem, wyposażony w autopompę, a także motorówkę z osprzętem - wyliczał druh Paweł Baliński, który pełni funkcję naczelnika tej jednostki już od 42 lat.

Po oficjalnej części obchodów odbyła się uroczysta parada, poza tym każdy mógł się wpisać do księgi pamiątkowej. Na na koniec na scenie wystąpili muzycy zespołu Metius oraz Zespołu Ludowego Ziemi Piotrkowskiej „Piotrkowianie".

A już jutro, w niedzielę, 2 czerwca 2024 roku, świętować będą strażacy nie tylko z całej gminy Sulejów, ale również całego powiatu piotrkowskiego. O godzinie 12:30 na placu OSP w Dąbrowie nad Czarną w gminie Aleksandrów rozpoczną się obchody powiatowego dnia strażaka.

Źródło: UG Sulejów