Blisko 5,5 mln zł. dotacji na "Ciepłe Mieszkanie". Na co piotrkowianie będą mogli spożytkować te pieniądze?

fireplace-3894422_1280
Pixabay

Prawie pięć i pół miliona złotych pozyskał piotrkowski magistrat w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie". Z dofinansowań będą mogli skorzystać piotrkowianie posiadający prawo własności do lokalów mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Dotacja obejmie wymianę źródeł ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wniosek złożony przez piotrkowski magistrat o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" uzyskał decyzję o przyznaniu dofinansowania do kwoty 5.472.000,00 zł.

- Z dofinansowania będą mogli skorzystać piotrkowianie posiadający tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku - przekazują pracownicy piotrkowskiego magistratu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup i montaż:

  • pomp ciepła powietrze/woda, pomp ciepła typu powietrze/powietrze,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane: (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

- Podobnie jak w Programie Czyste Powietrze wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dofinansowania przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 19 tys. zł do 41 tys. zł – odpowiednio 35, 65 lub 95 % kosztów kwalifikowanych. Oprócz osób fizycznych o wsparcie mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe - dodają piotrkowscy urzędnicy.

Regulamin udzielania dotacji będzie poddany pod głosowanie Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28. Telefon 44 732-18-22 oraz 44 732-18-24

Źródło: UM Piotrków Trybunalski