wersja testowa serwisu

Budowa nowego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zakończona

16
fot. Urząd Gminy Rozprza

Zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zostało wykonane w terminie od lipca do połowy listopada br. Roboty budowlane zrealizowała lokalna firma BUD WORK z Białocina należąca do Pana Tomasza Kabzińskiego.

Wykonawca w ramach zadania dokonał rozbiórki istniejącego pokrycia, rozbiórki części kominów oraz demontaż zużytej konstrukcji dachu. Z uwagi na planowaną adaptację poddasza na cele edukacyjne, podwyższone zostały ścianki kolankowe, wykonane wieńce żelbetowe oraz wymurowane nowe lukarny, które będą doświetlały pomieszczenia poddasza.

Następnie wykonano nową konstrukcję dachową, przemurowano i wybudowano nowe kominy ponad połaciami dachowymi, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Odgruzowaniu i przebadaniu ciągów zostały poddane wszystkie przewody kominowe. Wykonano także nową instalację odgromową. Koszt robót zrealizowanych w ramach umowy z Wykonawcą to kwota 410.571,79 zł brutto.

- Aktualnie wykonana przebudowa (rozbudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie jest I etapem przedsięwzięcia. Zadanie to zostanie sfinansowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku przyszłym zamierzamy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych i docieplenie poddasza tj. II etap przedsięwzięcia - mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

źródło: UG Rozprza

Zobacz zdjęcia: