wersja testowa serwisu

Burmistrz Wolborza ze statuetką Człowiek Człowiekowi 2020

Burmistrz Wolborza ze statuetką Człowiek Człowiekowi 2020
Jan Ciepliński

W trakcie "Orawskiego Lata" w partnerskiej dla Wolborza gminie Jabłonka odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Człowiek Człowiekowi 2020.  

17 lipca w Jabłonce, partnerskiej dla Wolborza gminie, odbyła się coroczna impreza Orawskie Lato. W wydarzeniu tym uczestniczyli Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza oraz Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu.

Wolborscy samorządowcy złożyli kwiaty przy obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci bohaterskim Orawianom, budzicielom ducha narodowego i zasłużonym dla przyłączenia części górnej Orawy do Polski w latach 1918–1920, który został odsłonięty rok temu – w setną rocznicę przyłączenia części Orawy do Polski

W trakcie uroczystości w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury, przedstawiono sylwetki osób wyróżnionych statuetką Człowiek Człowiekowi 2020. Nagrodę otrzymał m.in. Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano:

ANDRZEJ JAROS Burmistrz Miasta i Gminy Wolbórz - to doświadczony samorządowiec, który zna problemy swej społeczności i jest zaangażowany w pracę dla dobra wspólnego. Przez lata był radnym powiatu piotrkowskiego i przewodniczącym rady, od 2014 r. jest burmistrzem miasta i gminy Wolbórz.
Pełniąc kierowniczą funkcję, służy pomocą oraz okazuje właściwy szacunek pracownikom i klientom administracji publicznej. Dba o interes miasta i gminy, które dynamicznie się rozwijają.
Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, dba o rozwój gospodarczy i społeczny, inicjuje przedsięwzięcia, z efektów których korzystają mieszkańcy i ci, którzy odwiedzają Wolbórz. Na uwagę zasługuje współpraca Burmistrza z organizacjami pozarządowymi, których inicjatywy chętnie wspiera, a często sam jest w nie mocno zaangażowany.
Podejmuje działania mające na celu umacnianie i rozwój kontaktów między społecznościami naszych gmin − Wolborza i Jabłonki. Współpraca podejmowana na wielu płaszczyznach, nie byłaby możliwa bez zaangażowania, ciężkiej pracy i otwartości dwóch włodarzy: burmistrza miasta i gminy Wolbórz Andrzeja Jarosa i wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka.