Druhowie z OSP Lubiaszów są już w posiadaniu nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego!

osp
UMiG Wolbórz

Nie kryją dumy i radości i trudno się dziwić! Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Lubiaszów doczekali się nowego nabytku. W czwartek, 16 lutego do jednostki w gminie Wolbórz prosto od producenta dotarł nowiusieńki średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Kosztował milion złotych! 

16 lutego na placu OSP Lubiaszów nowy samochód ratowniczo-gaśnczy został zaprezentowany druhom OSP i przedstawicielom samorządu miasta i gminy Wolbórz. Nowy Man może pomieścić sześcioosobową załogę, zabiera 3,5 tysiąca litów wody, ma także wytwornicę piany gaśniczej. Samochód kosztował milion złotych, a środki na jego zakup zostały w znacznej części zabezpieczone z budżetu rządowego, o co zabiegał Poseł Grzegorz Lorek.

- OSP Lubiaszów jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, dlatego ważne jest aby nowoczesny sprzęt do ratowania życia i mienia był na wyposażeniu takich właśnie jednostek. Staram się aby finansowanie takich zakupów realizowane było z budżetu rządowego i w tym przypadku to się nam wspólnie udało. - powiedział Grzegorz Lorek Poseł na Sejm RP.

Samochód za kilka dni zostanie zarejestrowany i wejdzie do służby w KSRG. Druhowie OSP z Lubiaszowa szybko uzbroili samochód w niezbędne wyposażenie by utrzymywać gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym.

- Ten samochód, który dziś tu oglądamy w Lubiaszowie jest kolejnym, który wchodzi na wyposażenie naszych gminnych jednostek OSP. Współpraca z Posłem Grzegorzem Lorkiem, komendantemi Pawłem Dela i generałem Tadeuszem Karczem daje widoczne efekty. Serdecznie Panom dziękuje za pomoc w organizowaniu nowoczesnego wyposażenia dla OSP gminy Wolbórz. - podsumował Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza.

W prezentacji samochodu udział wzięli: Grzegorz Lorek poseł na Sejm RP, nadbryg. w st. spocz. dh Tadeusz Karcz Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i prezes Zarządu Oddziału, Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, st.bryg. Paweł Dela Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb., Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza i jego zastępca Dymitr Jędryka, Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej Wolborza oraz druhowie z Lubiaszowa na czele z prezesem Ryszardem Jaśkowskim i komendantem Józefem Dubilas.