Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Rozmawiano o transformacji regionu bełchatowskiego

A730975_20231021-090126_1
fot. Piotr Wajman

Ponad 276 mln euro zostanie wydanych na transformację regionu bełchatowskiego. Jak najlepiej zagospodarować te pieniądze, jakie są możliwości ich pozyskania, jaki jest plan dla regionu bełchatowskiego – o tym rozmawiali uczestnicy IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2023, które zostało zorganizowane w piątek (20 października) w Uniejowie.

Województwo łódzkie jest jednym z pięciu obszarów w Polsce objętych planem transformacji energetycznej. Oznacza to rewolucyjne przemiany gospodarcze związane z odchodzeniem od produkcji energii z węgla brunatnego.

To wyzwanie, ale i duża szansa dla rejonu bełchatowskiego oraz całego województwa łódzkiego – ocenia Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego, według którego region może pozostać centrum energetycznym kraju. – Potrzeba do tego spełnienia trzech warunków: idei, czyli dobrego pomysłu na przeprowadzenie zmian; akceptacji społecznej dla nich; oraz odpowiedniego mechanizmu finansowego.

Ten ostatni warunek spełnia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który samorząd województwa we współpracy z rządem wynegocjował z Unią Europejską. Monika Olszewska, dyrektor Departamentu do spraw Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego podkreśla, że Polska otrzymała na ten cel największe środki w Europie - 3,8 mld euro. Z tej puli skorzysta pięć regionów uznanych za tzw. węglowe. Wśród nich znalazło się województwo łódzkie, które ma zapisane 255 mln euro wsparcia z UE i 21 mln euro z budżetu państwa, a do tego środki z tzw. pomocy technicznej na zagospodarowanie tych pieniędzy.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego obejmuje w Łódzkiem 35 gmin, w tym trzy duże miasta: Bełchatów, Radomsko i Piotrków Trybunalski. Obszar zamieszkuje 417 tysięcy osób. To prawie 20 procent populacji województwa łódzkiego.

- Te fundusze są dzielone na trzy obszary: gospodarkę, społeczeństwo i przestrzeń w transformacji – wyjaśniała dyrektor Olszewska i zachęcała samorządowców i przedsiębiorców do odważnego sięgania po nie. Tym bardziej że cztery nabory już zostały uruchomione, a trzy kolejne konkursy wkrótce zostaną ogłoszone.

Jak podkreślał inny z prelegentów – dr Maciej Kozakiewicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego, w radomszczańskich strefach ekonomicznych w ramach transformacji powstało już 5 tys. nowych miejsc pracy.

Tegoroczne Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju organizowane przez samorząd województwa łódzkiego odbywało się pod hasłem: „Wyzwania dla Obszaru Nowej Energii – Ambitna Transformacja", ale obejmowało również tematykę „okołotransformacyjną". Rozmawiano m.in. o spółdzielniach energetycznych – lokalnych inicjatywach gromadzących mieszkańców wokół wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój i niezależność energetyczna; wykorzystaniu wodoru, jako źródła energii; biogospodarce jako ważnym elemencie w transformacji regionu. Na wydarzenie składały się dyskusje panelowe i warsztaty, w tym poświęcone projektowaniu obszarów, które trzeba przystosować do nowych funkcji społecznych, przestrzennych i gospodarczych.

Uczestniczyli w nich głównie samorządowcy z obszaru objętego sprawiedliwą transformacją, a także naukowcy i eksperci.

- Sprawiedliwa transformacja to ambitna transformacja, która daje nam szanse rozwojowe – podkreśla marszałek Zbigniew Ziemba. – Wspólnie możemy je zrealizować przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje samorząd województwa łódzkiego i mechanizmów finansowych, które mamy do dyspozycji.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi