wersja testowa serwisu

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium w gminie Rozprza. Jak poszła debata?

rozprza_kafel
UG Rozprza

W środę, 30 czerwca odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Rozprza. Podobnie, jak w innych samorządach w całym kraju, były to obrady bardzo szczególne, ponieważ radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium. Jak przebiaegało głosowanie?

Zanim doszło do głosowania, Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza, przedstawił raport o stanie podległego mu samorządu za poprzedni rok. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta oraz uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W przypadku obydwóch głosowań, Rada była jednomyślna.

Ponadto przyjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2020 rok, w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.

Po przyjęciu w/w uchwał Radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.