wersja testowa serwisu

Gmina Rozprza ze wsparciem z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzyma półtora miliona

130875456_2701665950127329_8125083879053151537_o

W drugim naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymamy wsparcie na rozbudowę drogi w miejscowości Longinówka.

Kwota wsparcia wynosi 1.500.000,00 zł. 

"Rozbudowa drogi gminnej Nr 110361E wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w m. Longinówka, gmina Rozprza - etap I od skrzyżowania z ul. Północną w Milejowie do skrzyżowania z DK91 i etap II od DK91 do przejazdu kolejowego" jest zadaniem jednorocznym zaplanowanym na rok 2021. Dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy mogli wykonać ją zgodnie z planem - informuje wójt Janusz Jędrzejczyk. 

Łączna długość rozbudowywanej drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (etap I + etap II) to 2193,14 metrów. Zakres opracowania obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i rozbudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z częściową wymianą istniejącej armatury wodno-kanalizacyjnej, przebudową zjazdów do posesji i chodników, odbudowę rowu przydrożnego - dotyczy obu odcinków I i II. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Grzegorzowi Lorkowi za osobiste zaangażowanie w pozyskanie środków na tą inwestycje.

Źródło: Gmina Rozprza