ITD przeprowadziło kontrole pojazdów przewożących zwierzęta. Niestety, nie wszystko było w należytym porządku

a0505347-b24b-402e-b497-5756b71c349_20240418-094317_1
WITD w Łodzi

W ostatnich dniach i nocach drugiego tygodnia kwietnia inspektorzy piotrkowskiego oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzący działania na drodze ekspresowej S8 i autostradzie A1 swoją uwagę poświęcili pojazdom przewożącym zwierzęta. 

Transport to dla zwierząt sytuacja wysoce stresująca dlatego niezwykle ważnym jest, aby odbywał się we właściwych warunkach. Jednym z wymogów jest zapewnienia właściwego zagęszczenia zwierząt. Jako, że inspektorzy mieli w czasie działań możliwość wykorzystywania wag to zważono dwa zespoły pojazdów przewożących takie ładunki. 

- W obu przypadkach masa rzeczywista aut przekraczała dopuszczalną. W związku z tym jeden z skontrolowanych pojazdów pod nadzorem lekarzy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej przeładowano na miejscu kontroli i zezwolono na jego dalszą jazdę. W drugim przypadku zwierzęta trafiły do miejsca odpoczynku i dopiero po odpowiednio długiej przerwie i zapewnieniu jeszcze jednego pojazdu kontynuowały podróż. Wobec niefrasobliwych przewoźników wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do nałożenia stosownych kar pieniężnych - przekazują pracownicy piotrkowskiego oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi.

W okresie tym przekroczenie dopuszczalnych parametrów stwierdzono też w przypadku dziewięciu aut dostawczych i trzech innych pojazdów ciężarowych. W jednym wypadku ujawniono, że zbiorniki na paliwo jakie zamontowano na jednostce transportowej są zbyt duże.