Na piotrkowskiej komendzie odsłonięto tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP

dsc2038-169772117_20231020-082757_1
UM Piotrków Trybunalski

Na elewacji Komendy Miejskiej Policji wmurowano tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP z Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Uroczystego odsłonięcia dokonano w 104. rocznicę powstania Policji Państwowej.

W czwartek, 19 października uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP, którzy stali się ofiarami sowieckiej i niemieckiej zbrodni. W uroczystości wzięli udział policjanci, przedstawiciele innych służb mundurowych, samorządowcy oraz uczniowie klas policyjnych z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Piotrkowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach.

- Dzięki tej pięknej inicjatywie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, jakimi są: utrwalanie i kształtowanie pamięci narodowej poprzez wychowanie nowego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku do rodaków, którzy z honorem umierali za naszą Ojczyznę. Dzięki dzisiejszemu przedsięwzięciu zamordowani przez okupantów funkcjonariusze Policji mają szansę na stałe powrócić na należne im miejsce w szlachetnym panteonie obrońców Ojczyzny -mówił przed odsłonięciem tablicy wiceprezydent Andrzej Kacperek.

Wiceprezydent przypomniał również, że nie jest to pierwsza inicjatywa jaką zrealizowaliśmy w Piotrkowie przy współpracy z Zarządem i członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

- W lipcu 2015 roku odsłoniliśmy pamiątkową tablicę poświęconą nadinspektorowi Henrykowi Wardenckiemu, który był Zastępcą Komendanta Głównego Policji w latach 1922-27. Który przez wiele lat mieszkał w Piotrkowie, tutaj też zmarł w mieszkaniu u zbiegu ulic Mickiewicza i Partyzantów. Był twórcą i organizatorem polskiej Policji, któremu w ten sposób oddaliśmy mu cześć - dodał wiceprezydent Kacperek.

- To właśnie na tych ziemiach, na terenie generalnej guberni represje wobec policjantów były bardzo dotkliwe, mówił inspektor Tomasz Jędrzejowski, zastępca komendanta KWP w Łodzi. Ten symbol sowieckiej i niemieckiej opresji pozwoli nam zachować wspólne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Stąd pochodzi m.in. pułkownik Janusz Jagrym-Maleszewski, który od kilku lat jest patronem policji województwa łódzkiego. Najwyższą wartością dla niego była niepodległość Polski. Odsłonięta dzisiaj tablica powinna stać się znakiem pamięci – zakończył komendant.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski