PGE GiEK ogłosiła konkursy na Prezesa i czterech Wiceprezesów. Jakie wymagania stoją przed kandydatami?

PGE GiEK ogłosiła konkursy na Prezesa i czterech Wiceprezesów. Jakie wymagania stoją przed kandydatami?

PGE GiEK w minioną środę, 27 kwietnia ogłosiło konkursy na Prezesa i czterech Wiceprezesów. Spółka trzeba przyznać działa błyskawicznie. Przypomnijmy bowiem, decyzją Rady Nadzorczej, w miniony wtorek, 26 marca posady straciło trzech z pięciu członków zarządu spółki przy Węglowej - teraz już opublikowano informację o uruchomionym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie wymagania są stawiane przed kandydatami? Szczegóły poniżej.

W środę popołudniu, 27 marca na stronie PGE GiEK ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na następujących Prezesa i Członków Zarządu, IX wspólnej kadencji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Jak zaznacza spółka, kandydatem na Prezesa i jego zastępców mogą być osoby, z wyższym wykształcenie, posiadające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Kandydaci muszę się też wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Oczywiście aplikujący na stanowiska do Zarządu PGE GiEK muszą posiadać pełną zdolnośćdo czynności prawnych oraz nie są oskarżonymi w postępowaniu karnym lub też nie może na nich ciążyć skazanie prawomocnym wyrokiem sądu.

CZYTAJ TAKŻE >>> Zmiany kadrowe w PGE GiEK ruszyły. Trzech z pięciu członków Zarządu straciło stanowiska

W ogłoszeniu jasno stoją także zapisy zakazujące eliminujące kandydatów, a związane z działalnością polityczna. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Jak wskazuje PGE GiEK w ogłodzeniu, dodatkowymi atutami kandydatów do Zarządu będą m.in.: znajomość języka angielskiego, doświadczenie w branży energetycznej, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych. Jako atut wymieniono także ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem.

Pisemne Zgłoszenia kandydatów na Członka Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, w terminie do 5 kwietnia do godziny 15.00. Jak zaznacza PGE GiEK otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi trzy dni później, 8 kwietnia i tego samego dnia maja zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Kiedy ostatecznie będzie my mogli poznać nazwiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu - tego na razie nie wiadomo.