Pierwsze trzynastki z ZUS jeszcze przed Wielkanocą

zus-listy

Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna je automatycznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą.

Wysokość świadczenia

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna je automatycznie.

Komu przysługuje

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy wypłata

Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują 1; 6; 10; 15; 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Zasada jest taka, że wypłaty realizowane są odpowiednio wcześniej, tak by do wyznaczonego terminu dotarły one do klientów. Jeśli termin wypłaty świadczeń wypada na dzień wolny od pracy, świadczenie wypłacane jest tak, aby najpóźniej w ostatnim roboczym dniu przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym. 

- Tak więc osoby, które świadczenia pobierają - 1; 6 i 20 kwietnia - otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.