wersja testowa serwisu

Place zabaw i siłownie zewnętrzne otwarte

img20191025094614-1591086784

Place zabaw i siłownie zewnętrzne administrowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim są już dostępne. 

Dokonany został przegląd techniczny urządzeń, gdzie było to konieczne wykonano drobne naprawy i prace modernizacyjne. Trwa wymiana piachu we wszystkich piaskownicach.

Należy jednak pamiętać, że nadal występuje stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych obowiązują prawnie ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy takie jakie dotyczą przestrzeni otwartej tj. m.in. zachowanie 2 metrów odległości od innych użytkowników a jeżeli nie jest to możliwe konieczność noszenia maseczek.

Za respektowanie przepisów sanitarnych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie. Za ich złamanie grozi odpowiedzialność finansowa.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych z urządzeń siłowni zewnętrznych należy korzystać w rękawiczkach jednorazowych.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Źródło: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim