Prezydent spotkał się z przedstawicielami piotrkowskich środowisk sportowych. Ruszyły konsultacje w sprawie budowy hali

6-172007650_20240704-103058_1
UM Piotrków Trybuanslki

W środę, 3 lipca w Urzędzie Miasta z inicjatywy prezydenta Juliusza Wiernickiego odbyło się spotkanie koncepcyjno-robocze z przedstawicielami piotrkowskich środowisk sportowych i lokalnego biznesu dotyczące planów budowy w naszym mieście nowej hali widowiskowo- sportowej.

Podczas rozmów dyskutowano na temat różnych aspektów związanych z realizacją projektu, w tym możliwości lokalizacyjnych na terenach pomiędzy obwodnicą Miast Partnerskich a ulicą Reagana. Szczególną uwagę poświęcono analizie potencjalnych korzyści płynących z tej lokalizacji oraz wpływu na rozwój infrastruktury miejskiej.

Ważnym punktem spotkania były również kwestie finansowe związane z inwestycją. Omówiono różne modele montażu finansowego oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. 

Przedstawiciele środowisk sportowych oraz biznesu podkreślali konieczność stworzenia infrastruktury towarzyszącej, która zwiększyłaby atrakcyjność obiektu i przyciągnęła mieszkańców oraz turystów do nowo powstałego kompleksu.

- Mamy świadomość, że naszemu miastu ucieka wiele imprez. Bardzo wiele podmiotów krajowych jak i międzynarodowych chce organizować wydarzenia właśnie w centrum naszego kraju. Nasze położenie jest tu wielkim atutem. Z takim zdaniem już się spotykaliśmy. To dlatego ta hala jest po prostu dla Piotrkowa potrzebna nie licząc zapotrzebowania klubów sportowych reprezentujących Piotrków Trybunalski w najwyższych klasach rozrywkowych w naszym kraju - tłumaczy Prezydent Miasta Juliusz Wiernicki

Spotkanie zakończyło się ustaleniem kolejnych kroków oraz harmonogramu działań, które będą podejmowane w najbliższych miesiącach w celu realizacji projektu.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski