Próg zwalniający w Kłudzicach zamontowany! Takiego rozwiązania domagali się mieszkańcy [Foto]

sulejow
UG Sulejów

Procedura, którą realizowali przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, została zakończona i w poniedziałek, 19 lutego pracownicy Miejskiego Zarządu Komunalnego zakończyli montaż progu zwalniającego w Kłudzicach, na drodze gminnej w kierunku Łęczna. Próg znajduje się w pobliżu placu zabaw, a w jego obrębie obowiązuję ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę.

To był postulat mieszkańców, którzy po oddaniu tak zwanej „małej obwodnicy" między Łęcznem a Kłudzicami, podkreślali, że ruch w tym miejscu jest dużo większy.

- Po raz ostatni rozmawialiśmy na ten temat podczas zebrania sprawozdawczego tamtejszych strażaków. W minioną sobotę sołtys Blanka Strzelczyk oraz Mariusz Krupa, prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłudzicach, podkreślali, że takie rozwiązanie jest konieczne. W pełni się z nimi zgadzam, bo bezpieczeństwo to priorytet – powiedział Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa.

Montaż progu zwalniającego został sfinansowany z gminnego budżetu (między innymi z funduszu sołeckiego). Przypominamy także, że na całym zmodernizowanym odcinku drogi gminnej pomiędzy Łęcznem a Kłudzicami obowiązuje zakazu wjazdu samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. 

Źródło: UG Sulejów