wersja testowa serwisu

Przekazano plac budowy do zadania "Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach"

IMG_1857

Dziś, 15 grudnia 2020 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy do zadania pod nazwą: "Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach".

W przekazaniu placu budowy uczestniczył przedstawiciele wykonawcy – Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A, zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zastępca wójta gminy Rozprza Artur Cubała.

Zakres prac obejmuje:

  1. Budowę drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej wraz z budową chodników oraz zjazdami do posesji,
  2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi (dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej),
  3. Budowę oświetlenia ulicznego dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej,
  4. Budowę dróg wewnętrznych: ulicy Jesionowej oraz ulicy Akacjowej wraz z budową chodników oraz zjazdami do posesji,
  5. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi dla ulicy Jesionowej i ulicy Akacjowej,
  6. Budowę kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych (ulicach: Zamurowej, Lipowej, Klonowej, Jesionowej i Akacjowej) oraz wzdłuż drogi gminnej ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy do granicy pasa drogowego,
  7. Wykonanie oznakowania pionowego,
  8. Niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 3 269 524,17 zł.

Źródło: Gmina Rozprza