wersja testowa serwisu

Rada Gminy Wola Krzysztoporska: Budżet stabilnej kontynuacji

zatwierdzenie-budzetu-2021-678x381

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska 22 grudnia 2020 r. jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez wójta Romana Drozdka budżet gminy na rok 2021. Głosowanie nad uchwałą budżetową było poprzedzone spotkaniami w komisjach Rady oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdziła projekt budżetu pod kątem finansowym. I – jak co roku – na inwestycje udało się wygospodarować pokaźną kwotę niemal 10 mln zł z perspektywą, że już w styczniu powiększy się ona o kolejnych kilka milionów.

A oto kilka najważniejszych liczb budżetu 2021:

Dochody – 66.419.240 zł
Wydatki – 70.419.240 zł
Wydatki majątkowe (inwestycje) – 9.871.315 zł

Przygotowany budżet jest wyzwaniem na 2021 rok. Cieszę się, że opinie komisji są pozytywne i jednogłośne. To znaczy, że nie jesteśmy zaskoczeni tym budżetem. Staram się tymi planami dzielić z państwem z wyprzedzeniem – mówił do radnych wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Nasze dochody własne to niespełna 30 mln zł. Resztę stanowią subwencje, dotacje i dofinansowania. Ale, co najważniejsze, staramy się szukać pieniędzy w źródłach zewnętrznych i tu efekty mamy bardzo dobre (jak choćby pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych). Patrząc na ten budżet szerzej, w perspektywie kolejnych lat, nazwałbym go budżetem stabilnej kontynuacji. Znamy priorytety i szukamy pieniędzy, aby realizować potrzeby mieszkańców. To dobry, bogaty w inwestycje budżet z tendencją rozwojową. Inwestycji będzie ok. 22 (uwzględniając 5 projektów z 2020 r. zaliczonych do tzw. wydatków niewygasający). Na nowe inwestycje w 2021 r. zapisanych zostało niemal 10 mln zł, a już wiadomo, że zmieni się to w pierwszych dniach stycznia, gdzie wprowadzimy do budżetu dodatkowe środki (ok. 6 mln zł) z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na kanalizację północnej części gminy (Krężna, Kozierogi, Piekarki). Będzie to miało olbrzymi wpływ na rozwój naszego obszaru. Priorytetem w 2021 r. (a i w kolejnych) będzie więc gospodarka ściekowa. Kolejne wnioski o dofinansowanie już zostały złożone (a dotyczą kanalizacji w Oprzężowie, Rokszycach Drugich, Kolonii Woźniki i Gomulinie). Ale nie zapominamy też o innych sferach życia. Na infrastrukturę drogową zaplanowaliśmy ok. 1,5 mln zł (plus wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych). Ważne miejsce zajmie też gospodarka mieszkaniowa (ponad 6 mln zł), a efekty widać będzie już w 2021 r. Zakończy się bowiem budowa gminnych budynków komunalnych w Woli Krzysztoporskiej, co pozwoli na likwidację tych budynków, które już nie nadają się do użytkowania. Termomodernizacji poddane zostaną 3 budynki gminne (Parzniewice, Jeżów, Gomulin). Dokończona też zostanie modernizacja dwóch świetlic – w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie.


To najważniejsze kierunki inwestycyjne, ale są też bolączki. Tą największą, ale i jednocześnie ważnym zadaniem, jest oświata. To 31% budżetu i ponad 21,5 mln zł, a subwencja oświatowa to zaledwie nieco ponad 12 mln zł. Resztę musimy dołożyć z własnego budżetu, ale na oświatę nie możemy szczędzić. W ryzach staramy się też trzymać wydatki na administrację (5,2 mln zł). W 2021 r. zakładamy 4-milionowy deficyt finansowany z kredytów i pożyczek, ale posiadamy też nadwyżkę i będziemy rozważać obniżenie zadłużenia, żeby w przyszłości móc skorzystać z kredytów i pożyczek w przypadku pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, by zapewnić tzw. udział własny.
Konstrukcja budżetu uwzględnia bardzo trudny czas. Kiedy w ciągu roku będziemy go ulepszać, musimy brać pod uwagę stabilność w obliczu złej sytuacji epidemiologicznej. Musimy mieć bezpieczną nadwyżkę. Podsumowując – jest to dobry budżet, uwzględniający potrzeby większości mieszkańców. Cieszę się i dziękuję, że zyskał on jednogłośne poparcie wszystkich radnych – mówił wójt Roman Drozdek.


Najważniejsze inwestycje 2021 i ich szacowany koszt:

– Budowa gminnych budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska – 3.100.000 zł
– Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie – 2.249.000 zł
– Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska (Jeżów, Parzniewice, Gomulin) – 2.400.000 zł
– Budowa parkingu w miejscowości Bujny – 500.000 zł
– Przebudowa drogi gminnej Nr 110457E w miejscowości Glina – 50.000 zł
– Wykup wodociągu Parzniewice – 350.000 zł
– Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach – 300.000 zł
– Budowa stacji uzdatniania wody Parzniewice – 200.000 zł
– Przebudowa kotłowni w Domu Ludowym w Woli Krzysztoporskiej – 171.315 zł
– Budowa kanalizacji dla północnej części gminy – 150.000 zł
– Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego Laski – 130.000 zł
– Przebudowa ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i parkingu w Woli Krzysztoporskiej (projekt) – 60.000 zł
– Modernizacja ujęcia wody w Rokszycach – 54.000 zł
– Wykonanie piłkochwytów – boisko w Woźnikach – 20.000 zł
– Wymiana dachu na budynku SP Parzniewice (projekt)- 15.000 zł
– Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie – 12.000 zł
– Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Woli Krzysztoporskiej (projekt)- 10.000 zł

W 2021 r. kontynuowane też będą przedsięwzięcia z ubiegłorocznego budżetu, których z różnych powodów nie można było ukończyć w 2020 r. (tzw. wydatki niewygasające). A będzie ich łącznie za kwotę 1.512.747 zł.
– Budowa drogi w miejscowości Kacprów (dokumentacja techniczna) – 27.675 zł
– Budowa drogi w miejscowości Wygoda (dokumentacja techniczna) – 24.477 zł
– Modernizacja ujęcia wody w Gomulinie (dokumentacja) – 95.817 zł
– Wykonanie przepięć do sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztoporskiej – 722.310 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej – 642.468 zł

​Źródło: Gmina Wola Krzysztoporska