Rondo u zbiegu Kostromskiej i Polnej będzie rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Kiedy nazwa wejdzie w życie?

rondo-167707452_20230223-072813_1
UM Piotrków Trybunalski

Rondo u zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej będzie nosiło nazwę "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Tak zdecydowali radni podczas środowej, LXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Choć nie obyło się w tej sprawie bez dyskusji. 

Grupa radnych zaproponowała, bowiem, by zamiast nazwy WOŚP nadać imię "Piotrkowskich Wolontariuszy". Zdaniem radnej,Wiesławy Olejnik taka nazwa pozwalałaby uhonorować wszystkich wolontariuszy, którzy działają na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Radny Łukasz Janik w imieniu grupy radnej wyrażającej wątpliwości złożył więc wniosek formalny, by zamiast nazwy WOŚP, nadać nazwę „Piotrkowskich Wolontariuszy". Ostatecznie ten przepadł podczas głosowania formalnegoprzy 16 głosach przeciwnych.

Następnie radni głosowali właściwy wniosek Dariusza Cecotki o nadanie rondu im Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak szesnastoma głosami „za" przy trzech „przeciw" i czerech „wstrzymuję" uchwała została przyjęta. To oznacza, że za 14 dni, kiedy uchwała radnych wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego rondo oficjalnie będzie nosić już taką nazwę.

W ten oto sposób Piotrków Trybunalski dołączy do dziesiątek miast, które nadając nazwę ulicom, mostom, muralom, skwerom czy właśnie rondom uhonoruje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak podaje Fundacja WOŚP w 2022 roku rond, które nosiły jej imię w całym kraju było około 50. w Łódzkiem WOŚP jest patronem ronda w Tomaszowie Mazowieckim - decyzję o tym radni podjęli w grudniu 2022 roku.

Podczas środowej sesji radni nadali również nazwę jednej z ulic na osiedlu "Leśna" nazwę „Bażantów". Nowy trakt koresponduje z nazwami ulic sąsiednich usytuowanych na osiedlu oraz oddaje charakter okolicy. W sąsiedztwie nowej drogi znajdują się ulice o nazwach: „Myśliwska", „Niedźwiedzia", „Sarnia", „Borsucza".