wersja testowa serwisu

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w miejscowości Kania Góra

ul.-M.-Konopnickiej-na-fb

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w miejscowości Kania Góra. Prace drogowe wykonywane są na drodze gminnej nr 120359E, na odcinku od autostrady do drogi powiatowej nr 5105E. Wartość zadania inwestycji oszacowano na kwotę ponad 312 tys. zł. Budowa oraz remonty infrastruktury drogowej to priorytetowe zadanie i warunek pomyślnego rozwoju gminy. Inwestycję wykonuje Zakład Remontowo – Drogowy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi. Droga ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jest łącznikiem pomiędzy Kanią Górą a Rosanowem.

Źródło: Gmina Zgierz