wersja testowa serwisu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: Dofinansowania trafią także do powiatów: opoczyńskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: Dofinansowania trafią także do powiatów: opoczyńskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego
fot. KPP w Rawie Mazowieckiej

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Duże pieniądze trafią także do naszego regionu, w tym powiatów: opoczyńskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego. Szczegóły w poniższym zestawieniu:

Powiat opoczyński: 

Powiat opoczyński - 3 800 000 złotych
Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej.Realizacja projektu ma doprowadzić w długoterminowej perspektywie do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium, leczenia chorób oraz wydłużenia czasu życia mieszkańców.Projekt umożliwi usytuowanie gabinetów POZ, AOS, ZOL w jednej lokalizacji oraz rozszerzenie jego zakresu działania.

Szacowany koszt inwestycji: 8 000 000 złotych

Powiat piotrkowski: 

Gmina Gorzkowice - 2 500 000 złotych
Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy parametrów jej pracy, obejmująca wszystkie konieczne do wykonania rodzaje robót budowlanych w tym polegające na budowie nowych elementów, rozbudowie istniejących i przede wszystkim na remoncie lub wymianie tych zużytych.

Szacowany koszt inwestycji: 2 500 000 złotych

Gmina Moszczenica - 855 000 złotych
Inwestycja pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w miejscowości Srock" obejmuje budowę chodnika o szerokości zgodnej z wymogami wynikającymi z zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szacunkowa długość przedmiotowego chodnika wynosi około 630 m.

Szacowany koszt inwestycji: 880 000 złotych

Gmina Rozprza - 2 800 000 złotych
Zakres zadania polega na budowie odcinków ok. 2 km chodnika z wjazdami wzdłuż drogi krajowej nr 91 na terenie gminy Rozprza w miejscowościach, Ignaców, Rozprza oraz Niechcice.Planowana inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego i w rozwiązaniach projektowych obejmuje budowę chodnika polegającego na rozebraniu, wyrównaniu i ułożeniu warstw konstrukcyjnych i ułożeniu warstwy kostki betonowej, odwodnieniem, kanałem technicznym.

Szacowany koszt inwestycji: 2 800 000 złotych

Powiat tomaszowski: 

Powiat tomaszowski - 700 000 złotych
Inwestycja obejmuje przebudowę kładki dla pieszych i remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4346E – ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim nad rzeką Wolbórką, powiat tomaszowski, województwo Łódzkie. Podstawowy cel inwestycji to wykonanie kładki o wymaganej klasie nośności polegający na rozbiórce istniejących przęseł i wykonanie nowej konstrukcji przęseł kładki, remont filarów i przyczółków, a także remont chodników na dojściach do kładki.

Szacowany koszt inwestycji: 950 000 złotych

Miasto Tomaszów Mazowiecki - 1 500 000 złotych
W ramach inwestycji planuje się budowę żłobka publicznego. Obiekt przyjmie formę budynku parterowego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt będzie posiadał ekologiczne źródło energii tj. instalację fotowoltaiczną. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci do lat 3, parking dla samochodów, ogrodzenie obiektu. Obiekt będzie przystosowany do sprawowania opieki nad 90 dziećmi w kilku grupach żłobkowych.

Szacowany koszt inwestycji: 8 080 000 złotych

Gmina Ujazd - 100 000 złotych
Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w msc. Ujazd. Zakres:budowa obiektu dwukondygnacyjnego z wieżą do suszenia węży, instalacją sanitarną, siecią teletechniczną +CCTV +DVBT +sieci sygnalizacji włamaniowej i p.poż., wyposażeniem stałym i ruchomym, zagosp. terenu. Budynek będzie stanowił siedzibę dla jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i zespołu wyjazdowego Ratownictwa Medycznego typu „P".

Szacowany koszt inwestycji: 2 570 000 złotych