Umowa podpisana, rusza jedna z największych inwestycji w gminie Wola Krzysztoporska. Wykonawca wchodzi na plac budowy na ponad 2 lata [Foto]

IMG_8683-scale_20240513-101724_1
UG Wola Krzysztoporska

Rozpoczyna się realizacja jednej z największych inwestycji w gminie Wola Krzysztoporska – rozbudowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja pochłonie blisko 18 mln zł., w miniony czwartek, 9 maja podpisana została umowa z wykonawcą – firmą IBG Instalbud.

jak zaznaczają pracownicy UG Wola Krzysztoporska, realizacja tego przedsięwzięcia jest bezwzględnie konieczna z powodu trwającej i planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. 

- Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ma zwiększyć jej przepustowość, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ilość odbieranych z terenu gminy ścieków. Zadanie to jest priorytetem, który umożliwi dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a to przełoży się na zwiększenie atrakcyjności i rozwój działalności gospodarczej na terenie gminy Wola Krzysztoporska - zaznaczają gminni urzędnicy.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej. Będzie ona polegać na budowie drugiego, równoległego ciągu technologicznego. Roboty budowlane uwzględniają wybudowanie drugiego bioreaktora, sitopiaskownika, dmuchawy, stacji zlewnej wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi prawidłowy montaż i uruchomienie drugiego bioreaktora. Dodatkowo planowane jest wyposażenie istniejącej oczyszczalni w bardziej wydajną prasę na skratki (największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach) oraz modernizację istniejącej linii mechanicznego odwodnienia osadu nadmiernego.

Wykonawcą inwestycji będzie IBG Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Umowa została podpisana 9 maja, a parafowali ją: w imieniu gminy wójt Roman Drozdek i wykonawcy Grzegorz Abram – prezes Zarządu, oraz Grzegorz Molenda – członek Zarządu, dyrektor ds. produkcji. Termin wykonania to 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, a więc planowana data zakończenia inwestycji to 31.07.2026 r.

Koszt całej inwestycji: 17.913.720 zł, a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 4.900.000 zł, co stanowi 27,35%.