wersja testowa serwisu

W Aleksandrowie powstało centrum sportowo-rekreacyjne

d_p1enb7t5bc1sr51lm3igo1ru259s1
fot. Urząd Gminy Aleksandrów

Ważnym celem Samorządu gminy Aleksandrów jest poprawa jej atrakcyjności poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W ostatnim czasie odbył się odbiór techniczny kolejnej inwestycji na terenie gminy Aleksandrów, która została zrealizowana dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych.

Zadanie pn. ,,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Aleksandrowie" zostało współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego kwotą 75 tys. złotych. Wykonawcą tej inwestycji była firma INTERTORG Spółka cywilna z Sanoka.

Teren istniejącego placu przy szkole podstawowej w Aleksandrowie uległ gruntownym przeobrażeniom, celem dostosowania go do spełnienia nowych funkcji – powstania centrum rekreacyjno-sportowego. Uwzględniając potrzeby użytkowników zaplanowane zostały także nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Strefa rekreacyjno-sportowa w Aleksandrowie ma charakter otwarty i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, jak również turystów przebywających na tym terenie. Dzięki realizacji tej inwestycji powstało lokalne centrum rekreacyjne, które będzie sprzyjało organizacji zawodów sportowych oraz imprez propagujących zdrowy styl życia.

źródło: UG Aleksandrów