wersja testowa serwisu

Więcej czasu na wyrejstrowanie i rejestrację samochodu

Więcej czasu na wyrejstrowanie i rejestrację samochodu

Od 1 lipca wydłużony został okres na złożenie zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy. 

Referat Komunikacji piotrkowskiego urzędu informuje właścicieli pojazdów, iż od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu CIVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:

  • na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski;
  • na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.