wersja testowa serwisu

Wola Moszczenicka: Obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie

dcea4ebf-64c3-4019-a629-be045b120f45

Urząd Gminy w Moszczenicy oraz Gabinet Weterynaryjny w Srocku informują, że 19.09.2020 w Woli Moszczenickiej odbędzie się szczepienie psów I kotów przeciwko wściekliźnie.

Obowiązkowi szczepienia podlegają psy i koty od 3-go miesiąca życia. Koszt szczepienia jednej sztuki w wyznaczonyrn punkcie szczepień wynosi 20,00 zl. Koszt szczepienia jednej sztuki na życzenie właściciela w jego gospodarstwie wynosi 25,00 zł.

Osoby posiadające więcej niż jednego psa czy kota zobowiązani są zaszczepienia wszystkich zwierząt. Zwierzęta do szczepienia muszą przyprowadzić osoby dorosłe I fizycznie sprawne.

Pouczenie:
Szczepienia przeciwko wściekliźnie, która jest chorobą śmiertelną dla człowieka są obowiązkowe. W przypadku niedoprowadzenia zwierząt do obowiązkowego I przymusowego szczepienia, na właścicieli, którzy nie dopełnili obowiązku mogą by nałożone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie ustawy z dn. 24.04.1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tj. z 1999r. Dz. U. Nr 66, poz. 752 z pón. zrn.)

Punkty szczepień:
ul. Leśna 11.00 — 11.45
ul. Piotrkowska - 12.15 — 13.00
ul. Proszeńska - 13.15 — 14.00
ul. Gazomska 14.30 — 15.00

kontakt telefoniczny z lek. wet. — 606 196 004

źródło: UG Moszczenica