Wolborska i Rakowska do remontu, wybrano wykonawcę!

dsc3009-168474346_20230523-104051_1
UM Piotrków Trybunalski

​Samorząd miasta wyłonił wykonawcę, który zmodernizuje jedne z najbardziej ruchliwych dróg w naszym mieście - ulice: Wolborską oraz Rakowską. Przebudową dróg zajmie się pruszkowska firma STRABAG. Piotrkowski magistrat na modernizację ul. Wolborskiej oraz Rakowskiej zabezpieczonych miał blisko 30 mln zł. Do przetargu stanęły dwie firmy, które swoimi ofertami znacznie przewyższały wstępne założenia.

- Na poprzedniej Sesji Rady Miasta, na wniosek prezydenta Krzysztofa Chojniaka, radni postanowili dołożyć brakujące środki, aby móc rozstrzygnąć przetarg – mówi Katarzyna Szokalska dyrektor Biura Inwestycji i Remontów i dodaje: - Dołożono 18 mln zł. Całkowity koszt wynosi nieco ponad 47 mln zł. Pozyskaliśmy również dofinansowanie na 28 mln zł. z rządowego programu „Polski Ład".

Zwycięzcą przetargu została pruszkowska firma STRABAG SP. z o.o., która zrealizuje przedsięwzięcie w formule „projektuj i buduj". Wykonawca będzie musiał wykonać inwestycję w terminie 37 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: projekty wraz z wszystkimi uzgodnieniami do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ponadto zapisy umową stanowią, że roboty będą musiały być prowadzone w sposób zapewniający ciągły ruch na ulicy Wolborskiej i ul. Rakowskiej.

Zakres robót jest bardzo szeroki. Obejmuje on:

 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Wolborskiej;
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Rakowskiej;
 • budowę chodników dla pieszych w ciągu ulicy Wolborskiej i ulicy Rakowskiej;
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych w ciągu ulicy Wolborskiej i ulicy Rakowskiej;
 • budowę cztero - wlotowego ronda na skrzyżowaniu Wolborska – Rakowska;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami niższych klas;
 • przebudowę parkingu wzdłuż ulicy Rakowskiej,
 • budowę dodatkowego parkingu wzdłuż ulicy Rakowskiej;
 • budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wolborskiej;
 • przebudowę placu Litewskiego w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni;
 • przebudowę (korektę) Ronda T. Pecolta;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • budowę zatok autobusowych w ciągu ulicy Wolborskiej wraz z peronami;
 • budowę peronów przy przystankach autobusowych zlokalizowanych przy jezdni;
 • przebudowę istniejącej pętli autobusowej przy ul. Rakowskiej;
 • przebudowę istniejącego Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na rondo turbinowe;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • likwidację kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót;
 • budowę doświetlaczy przejść dla pieszych;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym,
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym;
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją sieci: elektryczną (w tym oświetlenia ulicznego), teletechniczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej;
 • wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;
 • założenie obszarów zielonych – nasadzenia kompensacyjne, trawniki, krzewy itp.;
 • montaż elementów małej architektury;
 • uporządkowanie terenu;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i inspekcji kamerą.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski