wersja testowa serwisu

Wolbórz: Uroczyste otwarcie przedszkola

Wolbórz: Uroczyste otwarcie przedszkola
UG Wolbórz

Dzieci, rodzice i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym otwarciu przebudowanego Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Gości zebranych na placu przedszkolnym powitała dyrektor Iwona Glejzer. Było o historii i teraźniejszości działalności przedszkolnej w Wolborzu. Historia sięga XX w. Pierwsza przedszkolna placówka w Wolborzu powstała w 1910 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Bolesława Wróblewskiego. Ochronka prowadzona była przez opiekunkę Wandę Smółke, a utrzymywana była ze składek społecznych i funkcjonowała przez wiele lat.
W następnych latach, już powojennych, w związku ze wzrostem liczby dzieci przedszkole przenoszone było do różnych budynków, od domu parafialnego, po prywatne posesje oraz do gminnego domu kultury.

W 1974 r. rozpoczęto budowę nowego przedszkola. Trwała ona do końca 1977 r.. a przedszkole zyskało nazwę Przedszkola Samorządowego w Wolborzu. Przez lata minione przedszkole przechodziło drobne prace remontowe, wynikające z codziennego użytkowania, w 2005 roku wykonano termomodernizację i wymieniono ogrzewanie na gazowe.

- Dziś spotykamy się przy budynku wybudowanym w 1977 r., ale ten budynek wygląda zupełnie inaczej. Zarówno na zewnątrz jak i w środku. Dzięki funduszom unijnym w wysokości 1,8 mln zł przyznanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego wykonaliśmy przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Wolborzu, a całkowita wartość projektu to ponad 3,1 mln zł. - powiedział podczas uroczystego otwarcia przedszkola samorządowego Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros.

W uroczystości otwarcia przedszkola wzięli udział rodzice dzieci, dyrektorzy placówek oświatowych, Grzegorz Lorek Poseł na Sejm RP, samorządowcy powiatowi i miejscy, min. Michał Szymanski wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego oraz Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. kanonik Tomasz Owczarek proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Wolborzu.

Goście po części oficjalnej zwiedzili obiekt, a dzieci wzięly udział w grach i zabawach przygotowanych na przedszkolnym placu.

Prace budowlane w przebudowanym przedszkolu obejmowały:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne i fundamenty,
 • budowę nowych ścian i elementów konstrukcyjnych
 • nowe pokrycie dachu
 • nową ślusarke okienną i drzwiową,
 • roboty wewnętrzne,
 • elewacje i roboty zewnętrzne,
 • nowe wyposażenie,
 • nowe instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wewnętrzna gazu, elektryczna, odgromowa, oddymiania klatek schodowych, wykonano instalacje fotowoltaiczną.


Inwestycja w obiekt przedszkola niewątpliwie przyczyniła się do poprawy warunków kształcenia przedszkolnego. Realizacja projektu poprawiła jakość i funkcjonalność bazy przedszkolnej w gminie Wolbórz. Dziś 150-cioro dzieci i nauczyciele korzystają z nowoczesnego przedszkola na miarę XXI wieku.

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt przebudowy przedszkola:

 • Marszałkowi Województwa Grzegorzowi Schreiberowi
 • Radzie Miejskiej Wolborza na czele ze Zbigniewem Kelwinem przewodniczącym Rady Miejskiej
 • Projektanowi i inspektorowi nadzoru Markowi Trebarczykowi
 • Wykonawcy inwestycji firmie INWEST
 • Pracownikom Urzędu, zastępcy burmistrza Dymitrowi Jędryce, skarbnikowi gminy Izabeli Miderze i sekretarz Gminy Elżbiecie Bijoch
 • Dyrektorce Przedszkola Pani Iwonie Glejzer i całej kadrze przedszkola
 • Dyrektorowi SP w Wolborzu Grzegorzowi Adamczykowi
 • Rodzinom i dzieciom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji 

Źródło: UG Wolbórz​