Z mLegitymacji ZUS korzysta już ponad 721 tys. emerytów i rencistów

zdjecie

Od ubiegłego roku każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji legitymacji. Wystarczy, że na swoim smartfonie zainstaluje bezpłatną aplikację mObywatel i dołączy dokument.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2023 roku wystawia mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Seniorzy, którzy chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej muszą złożyć odpowiedni wniosek (formularz ERL).

Korzystanie z elektronicznej wersji legitymacji jest bardzo proste. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i wybrać z listy dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty". 
Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne mLegitymację mogą pobrać także osoby małoletnie, które mają rentę rodzinną, pod warunkiem że ukończyły 13 r. życia, mają profil zaufany oraz dowód osobisty. 

Z mLegitymacji korzysta już ponad 721 tys. świadczeniobiorców ZUS-u. Elektroniczna legitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego smartfona, senior potwierdzi, że jest świadczeniobiorcą ZUS-u i będzie mógł bez problemu korzystać z przysługujących mu ulg i uprawnień – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

Legitymacje plastikowe wydane przed styczniem 2023 roku zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Oznacza to, że świadczeniobiorcy, którzy już je posiadają mogą posługiwać się zarówno mLegitymacją, jak i legitymacją plastikową. Więcej informacji na stronie www.zus.pl.