Zakończył się największy kontrakt drogowy w historii gminy Sulejów! Sześć ulic oficjalnie oddanych

dsc_0332__1_20231102-121242_1
UG Sulejów

Oficjalnie zakończono realizację największego kontraktu drogowego w historii gminy Sulejów. Dzięki dotacji w wysokości ponad 10 mln zł, przyznanej gminie w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład", wyremontowano ulice: Królowej Jadwigi, Mieszka I, Kazimierza Jagiellończyka i Rycerską na terenie sulejowskiego Podklasztorza oraz ulice Góra Strzelecka i Podwłodzimierzów.

Drogowcy pojawili się na placu budowy w lipcu ubiegłego roku. Najpierw rozpoczęli przebudowę jednej z najdłuższych ulic na terenie Podklasztorza, a więc ulicy Rycerskiej, a także Mieszka I. Następnie zmodernizowali ulicę Góra Strzelecka. Jednym z najbardziej skomplikowanych etapów tego kontraktu była rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi, bo oprócz remontów istniejących dotychczas odcinków tej drogi, wybudowano też nowy fragment, który je połączył. Od podstaw przebudowano też ulicę Kazimierza Jagiellończyka.

W poniedziałek, 30 października, końcowy protokół odbioru podpisali przedstawiciele zamawiającego: między innymi Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa, ponadto inspektor nadzoru budowlanego i projektant, przedstawiciel wykonawcy, a także radni z okręgów, na terenie których realizowano tę inwestycję: Grażyna Michalska, Adam Stobiecki, Mirosław Włóka i Marcin Gadomski.

- Czas leci, pamiętam, gdy w lipcu 2021 roku, na terenie ośrodka „Dresso", rozmawiałem z premierem na temat „Polskiego Ładu" i wtedy powiedziano mi, żebyśmy składali wnioski dotyczące tych dróg, na które mamy projekty i pozwolenia, gdyż ten program będzie realizowany w bardzo szybkim tempie. I tak było, osiedle Podklasztorze wygląda obecnie zupełnie inaczej. Nie zrealizowalibyśmy tej inwestycji, gdyby nie dofinansowanie, zakładające zwrot 95% wartości zadania - zaznaczaburmistrz.

Wojciech Ostrowski, odniósł się również do kolejnych edycji tego Programu, w ramach których dla Gminy Sulejów zarezerwowano 9 286 250 zł na przebudowę 15 dróg i chodników znajdujących się na terenie całej ziemi sulejowskiej oraz 14,5 mln zł na budowę nowego przedszkola pasywnego w Sulejowie. 

- „Polski Ład" numer dwa jest obecnie w realizacji. Największa część tej inwestycji to przebudowa ulicy Dobra Woda, która ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku (w tej chwili opracowywana jest dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem ZRID – zezwolenia realizacji inwestycji drogowej – przypis red.), natomiast trzeci „Polski Ład", czyli przedszkole - w piątek otwieramy oferty, zobaczymy jakie będą ceny. Myślę, że zgłoszą się dobre firmy, zamkniemy się w budżecie i podpiszemy umowę jeszcze w listopadzie, zanim rząd się zmieni, a następnie przystąpimy do realizacji – podsumował Wojciech Ostrowski.

Wartość wszystkich prac, zrealizowanych w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu", wyniosła 11 896 571, 07 zł brutto, a okres gwarancji, obejmującej przebudowane drogi, to 60 miesięcy. Prace zakończono przed terminem.