wersja testowa serwisu

Zaproszenie na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

pexels-photo-5230948

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Przeszkolenie w tym zakresie wymagane jest przez polskie prawo od osób nabywających środki ochrony roślin oraz dla wykonujących zabiegi ochrony roślin. Dla osób korzystających z wsparcia Unii Europejskiej (w tym z dopłat bezpośrednich) jest to również jeden z podstawowych wymogów z zakresu zasad wzajemnej zgodności.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim organizuje dwa rodzaje szkoleń:

  • PODSTAWOWE - dla osób przystępujących do szkolenia po raz pierwszy. Szkolenie odbywa się w ciągu 2 dni. Cena 120 zł od osoby.
  • UZUPEŁNIAJĄCE - dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i po 5 latach od tego czasu zobowiązane są do jego odnowienia. Szkolenie odbywa się w ciągu 1 dnia. Cena 80 zł od osoby. Warunkiem udziału jest przedstawienie zaświadczenia z poprzedniego szkolenia.

ROLNIKU !
Jeśli okres 5 lat od ostatniego szkolenia dobiega końca lub do szkolenia przystępujesz po raz pierwszy, przyjdź do nas, zapisz się i weź udział.

Szkolenia uzupełniające będą się odbywać we wszystkich gminach powiatu piotrkowskiego, szkolenia podstawowe zbiorczo w wybranej - centralnej dla powiatu - gminie. Zaczynamy już lutym.

Zapisy na szkolenia u doradcy ŁODR: Anna Wychowałek telefon 692-119-740

Rolnicy z gminy Wolbórz otrzymają dofinansowanie z Urzędu Gminy dla szkolenia uzupełniającego maksymalnie do 50% w zależności od ilości chętnych.

Źródło: UM Wolbórz