wersja testowa serwisu

[ZDJĘCIA] Szkoła w Proszeniu - piękna i nowoczesna. Uroczyste otwarcie za nami

dsc00587-1569085293

Uroczyście otwarto po gruntow​nym remoncie Szkołę Podstawową i przedszkole w Proszeniu. Było wielu gości, występy uczniów i podziękowania dla lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Proszenia, parlamentarzyści, władze powiatowe i samorządowe, wszyscy spotkali się 20 września 2019 r. przed pięknym budynkiem nowoczesnej szkoły w Proszeniu. Gości powitały Iwona Czapla prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły w Proszeniu oraz dyrektor szkoły Edyta Gajda-Gawryszczak.

Szkoła od stycznia 2019 r. przeszła gruntowną modernizacje, ocieplono budynek, wymieniono okna i instalacje grzewczą. Zainstalowano nowoczesne urządzenia - pompy ciepła oraz fotowoltaiczne panele produkujące dla szkoły energię elektryczną. Projekt „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Proszeniu" sfinansowany został z funduszy unijnych.

Wniosek opracowali i złożyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Wolborzu, przy aprobacie radnych Rady Miejskiej. Koszt projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wyniósł: 2,2 mln zł, w tym 0,9 mln zł dotacji.

- Bardzo dziękuje lokalnej społeczności za wiarę i pomoc w realizacji waszych marzeń, by mieć tutaj piękną nowoczesną szkołę. Dajecie wszystkim przykład jak można wspólnie osiągać wielkie cele. - mówił Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, który wraz z Zbigniewem Klewinem przewodniczącym Rady Miejskiej Wolborza przekazali szkole upominek edukacyjny.

Drobne upominki przywieźli też dla szkoły Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Elżbieta Ościk, członek zarządu powiatu, Michał Szymański wiceprzewodniczący rady powiatu piotrkowskiego oraz Jadwiga Banaszkiewicz prezes Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystyki.

Był także prezent i gratulacje od Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE, którego reprezentacje tworzyli Mirosław Ziomek kierownik i dyrygent chóru zespołu „Mazowsze" oraz jedna z solistek ubrana w ludowy strój.

Wszyscy w swoich wystąpieniach szczerze gratulowali pięknego obiektu, fachowej kadry i kultywowania tradycji. Natomiast prezes Stowarzyszenia wraz z dyrektorką szkoły oraz Burmistrz Wolborza wręczyli podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w modernizacje szkoły, wśród nich znalazł się m.in. Sołtys Proszenia Lech Sońta.

Budynek szkoły i przedszkola poświecony został przez ks. Tomasza Owczarka proboszcza parafii Św. Mikołaja w Wolborzu.

Z historii szkoły w Proszeniu.

Historia szkoły w Proszeniu jest bardzo bardzo długa i bogata. Początki zorganizowanej edukacji we wsi miały miejsce w 1913 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Przybyła i przy poparciu wszystkich mieszkańców wsi utworzono szkołę, składającą się z dwóch oddziałów i mieszczącą się w prywatnym budynku p. Stanisława Przybyła w Proszeniu Nowym.

W 1925 roku na wydzielonym gruncie 30 arów ziemi mieszkańcy Proszenia w czynie społecznym wybudowali budynek szkolny wraz z remizą strażacką, który przeznaczono na 4-klasową szkołę powszechną. Szkoła w takiej formie przetrwała do 1951 roku. Utworzono w międzyczasie klasę piątą, szóstą i siódmą.

W związku z dynamicznym rozwojem szkoły dawały znać o sobie trudne warunki lokalowe. Podjęto próby rozwiązania tego problemu, których efektem stała się budowa nowego obiektu szkolnego. Latem 1966 roku oddano do użytku budynek wzniesiony z funduszy państwowych przy pomocy społeczności lokalnej.

W 2004 roku przy szkole powstał Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Proszeniacy", a 11 czerwca 2006 roku szkole nadano imię Miry i Tadeusza Sygietyńskich. Szkoła do dzisiaj kultywuje tradycje założycieli MAZOWSZA, jedynego w swoim rodzaju i największego zespołu ludowego na świecie.

Kolejne lata były dla szkoły mniej spokojne. Niż demograficzny spowodował, że w Proszeniu tak jak i w innych szkołach malała liczba uczniów, utrzymanie szkoły stało się bardzo kosztowne dla samorządu. We wrześniu 2015 roku Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros na spotkaniu z mieszkańcami wsi przedstawił różne możliwości utrzymania szkoły we współpracy ze społecznością lokalną. I tak 15 października powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu, której podstawowym celem było przejęcie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym i jej prowadzenie. Wiarę pokładał w tej inicjatywie i pomagał w jej realizacji Andrzej Jaros Buristrz Wolborza. Udało się.

Na przełomie roku 2017/2018 wyremontowano boisko sportowe, powstał piękny obiekt wielofunkcyjny z boiskiem do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, dostępny dla uczniów i mieszkańców miejscowości. Od stycznia do września 2019 r. przeprowadzony gruntowny remont szkoły, którego wartość wyniosła blisko 2,2 mln zł.

Galeria: TUTAJ