wersja testowa serwisu

Zmarł Zenon Bartczak, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego, długoletni dyrektor "Chrobrego"

bartczak1
UM Piotrków Trybunalski

Smutna informacja dotarła do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. W poniedziałek, 10 stycznia w wieku 92 lat odszedł Zenon Bartczak, długoletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rada Miasta w czerwcu 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania Zenonowi Bartczakowi tytułu Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego.

Zenon Bartczak zasłużył się nie tylko dla piotrkowskiej oświaty, pełniąc przez 28 lat funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego (w latach 1970- 1992), ale także wspierał wiele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta, w tym działał w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W latach swojej aktywności jako nauczyciel – dyrektor, działacz społeczny podjął działania zmierzające do utworzenia muzeum historii, tradycji gimnazjum i liceum Bolesława Chrobrego. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Bartczaka to swoiste muzeum prezentuje nie tylko historię szkoły, ale także historię piotrkowskiej nauki i oświaty, w tym tajnego nauczania.

Zenon Bartczak to także autor pozycji pt. „ Wychowankowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim" oraz dwóch monografii wydanych w ramach serii wydawniczej „Biblioteka – Piotrków 800": „Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci." oraz „II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Piotrkowie Trybunalskim". 

Obecnie została zgłoszona do druku kolejna pozycja „II Gimnazjum Humanistyczne- Męskie w Piotrkowie Trybunalskim".

Za pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony i wyróżniony wieloma nagrodami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego a także Złotą Wieżą Trybunalską.