ZUS: 231 osób w Łódzkiem pobiera świadczenie honorowe dla stulatków

ludzie-seniorka2

231 osób z województwa łódzkiego pobiera z ZUS świadczenie honorowe, przyznawane osobom, które skończyły 100 lat. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc wraz z dotychczasową emeryturą lub rentą.

Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety – jest ich 197, mężczyzn natomiast 34-ch. Najstarsza kobieta pobierająca to świadczenie jest mieszkanką Pabianic . W maju skończyła 107 lat. Obecnie ma 107 lat i 6 miesięcy. Najstarszy mężczyzna ma 104 lata i 10 miesięcy. Jest mieszkańcem Łodzi.

Świadczenie honorowe

Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację pieniężną za wiek, czyli świadczenie honorowe przyznawane przez Prezesa ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. ok. 4,3 tys. zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

Dane na temat stulatków w podziale na Oddziały ZUS:

I Oddział w Łodzi – obecnie świadczenie honorowe pobiera 121 osób, w tym 99 kobiet i 22 mężczyzn. Najstarsza świadczeniobiorczyni ma 106 lat i 11 miesięcy, natomiast najstarszy świadczeniobiorca ma 104 lata i 10 miesięcy, oboje są mieszkańcami Łodzi.

II Oddział w Łodzi – obecnie świadczenie honorowe pobiera 70 osób, w tym 61 kobiet i 9 mężczyzn. Najstarsza kobieta, pobierająca świadczenie honorowe ma 107 lat i 6 miesięcy. Pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Pabianicach. Najstarszy mężczyzna także pochodzi z tego terenu i ma skończone 101 lat i 8 miesięcy.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – obecnie świadczenie honorowe pobiera 40 osób, w tym 37 kobiet i 3 mężczyzn. Najstarsza świadczeniobiorczyni ma 106 lat i 8 miesięcy. Pochodzi z terenu działania Inspektoratu w Skierniewicach, a najstarszy mężczyzna pobierający świadczenie honorowe ma 103 lata i 3 miesiące, a pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Radomsku.