ZUS wypłaca świadczenie 500 plus

zdjecie

Od początku roku z programu „Rodzina 500 plus", w województwie łódzkim skorzystało niemal 435 tys. dzieci, a w całym kraju 7,87 mln. Obecny okres świadczeniowy będzie obowiązywał do 31 maja 2024 r. 

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Nie trzeba w tej sprawie składać dodatkowego wniosku. ZUS automatycznie będzie wypłacał wyższe świadczenie wszystkim uprawnionym.

Wnioski o świadczenie 500 plus na obecnie obowiązujący okres można było składać od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r. Teraz, na bieżąco do programu mogą już dołączyć tylko dzieci, których rodzice zapomnieli złożyć wniosek o wsparcie, oraz nowo narodzone pociechy. W przypadku tych pierwszych świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie dokumentów, by uzyskać świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

- W województwie łódzkim od początku roku do ZUS-u wpłynęło 313,5 tys. wniosków, w całym kraju 5 mln – informuje Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

Wnioski o 500 plus składane są wyłącznie drogą elektroniczną, co jest ogromnym ułatwieniem dla rodziców. Bardzo wygodnym i szybkim sposobem złożenia wniosku o świadczenie jest aplikacja mZUS, którą można pobrać na swój smartfon lub tablet ze sklepu Google Play oraz Apple App Store. Dokumenty można także złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. 

Jeżeli okaże się, że w sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, to na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna będzie zamieszczone wezwanie z prośbą o poprawienie czy uzupełnienia wniosku. O wystawieniu takiego wezwania ZUS poinformuje, wysyłając sms-a i wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Jeśli rodzic nie zareaguje na wezwanie w wyznaczonym w korespondencji terminie, to ZUS nie rozpatrzy takiego wniosku.

Wypłata świadczeń odbywa się na bieżąco, środki przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W województwie łódzkim od początku roku do końca sierpnia wypłacono świadczenia na łączną kwotę wynoszącą ponad 1,66 mld zł. 

źródło: ZUS